Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas löner steg med 2,5 procent
29.5.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 2,5 procent i genomsnitt under första kvartalet år 2019 då man jämför med motsvarande period året innan. Inom den privata sektorn steg de nominella lönerna med 2,2 procent, inom staten med 2,6 procent och inom kommunsektorn med 3,6 procent. Reallönerna steg i genomsnitt med 1,3 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Nästa offentliggörande:
28.8.2019

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Siffrorna i förtjänstnivåindexet för år 2015 har korrigerats i fråga om enskilda näringsgrenar
4.6.2018
I förtjänstnivåindexet övergick man till beräkningsmetoden för kedjeindex när det gäller indexet år 2015=100.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html