Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, augusti

Aktiebostadspriser 2020, juni

2020
juni
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik