Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Aktiebostadspriser 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden