Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, september

Aktiebostadspriser 2008, 2:a kvartalet

2008
2:a kvartalet
Offentliggöranden