Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Aktiebostadspriser 2006, 4:a kvartalet

2006
4:a kvartalet
Offentliggöranden