Finlands officiella statistik

Regionalräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ekonomin ökade i alla landskap i Finland år 2017, kraftigast i Södra Karelen
5.12.2018
Det regionala förädlingsvärdet ökade mätt i fasta priser i hela landet och i alla landskap år 2017. Bäst klarade sig Södra Karelen, Kymmenedalen och Mellersta Österbotten. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya uppgifter om regionalräkenskaperna för åren 2000 - 2017. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifterna från juli 2018. Uppgifterna för år 2017 är preliminära och preciseras i kommande offentliggöranden.

Nästa offentliggörande:
27.11.2019

Beskrivning: Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar. Statistiken jämför också regionernas struktur, utveckling och nivåskillnader. Grunden för jämförelsen är oftast hela landet, ibland också EU-länderna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bruttonationalprodukt, disponibla inkomster, erhållna transfereringar, förädlingsvärde, hushåll, inkomster, investeringar, nationalräkenskaper, produktion, regional utveckling, regionalekonomi, regionalräkenskaper, sysselsatta, sysselsättning, transfereringar, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Preliminära uppgifter om regionalräkenskaperna
9.12.2016
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/index_sv.html