Teollisuuspuun kauppa

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mahakk/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastossa esitetään kuukausittain tiedot markkinapuun (teollisuuspuun) hakkuista sekä puunkorjuun työvoimasta ja korjuukalustosta. Tilasto laaditaan ilman aluejakoa. Tilasto perustuu raakapuun ostajille suunnattuun kyselyyn (otos). Hakkuutiedot ilmoitetaan omistajaryhmittäin, kauppamuodoittain ja puutavaralajeittain. Hakkuiden työvoima eritellään puutavaran tekoon ja metsäkuljetukseen.

Asiasanat

metsätalous, hakkuut, markkinapuu, teollisuuspuu, polttopuu, tukkipuu, kuitupuu, puutavaralajit, puunkorjuu, metsäkoneet, metsätyöntekijät

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mahakk/yht.html


Päivitetty 13.09.2016