Erikoissairaanhoidon avohoito

Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/essavo/
Aihealue: Terveys
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Erikoissairaanhoidon avohoidosta kerätään tietoja terveydenhuollon palveluntuottajilta vuosittain. Suurin osa tiedoista saadaan osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -tiedonkeruuta, minkä lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää erikseen tilastotiedot em. tiedonkeruun ulkopuolella olevilta erikoislääkärijohtoisilta terveyskeskuksilta. Vuosien 1994-2001 erikoissairaanhoidon avohoitokäyntitiedot keräsi Suomen Kuntaliitto Sairaalatilastossaan. Tiedot kattavat kaiken kuntien ja kuntayhtymien tuottaman erikoissairaanhoidon avohoidon sisältäen tietoja palveluntuottajasta, potilaista sekä heidän saamastaan hoidosta. Mukana on myös kolmen yksityisen sairaalan avohoitopalvelut.

Asiasanat

terveydenhuolto, terveyspalvelut, avohoito, erikoissairaanhoito, lääkärissäkäynti, psykiatria, somaattinen erikoissairaanhoito, sairaalat, hoitoilmoitusrekisteri, avopalvelut, avohuolto, kirurgia, sairaalahoito, sairaanhoito

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/essavo/yht.html


Päivitetty 14.11.2016