25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
2 Erityisasiantuntijat
25Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat
251Systeemityön erityisasiantuntijat
2511Sovellusarkkitehdit
2512Sovellussuunnittelijat
2513Web- ja multimediakehittäjät
2514Sovellusohjelmoijat
2519Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
252Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat
2521Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
2522Tietojärjestelmien ylläpitäjät
2523Tietoverkkojen erityisasiantuntijat
2529Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat

25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat

Tutkivat, suunnittelevat, laativat, testaavat ja kehittävät tietojärjestelmiä, laitteistoja, ohjelmistoja ja näihin liittyviä konsepteja ja antavat tarvittaessa niitä koskevia neuvoja; laativat ja kehittävät dokumentaatiota, johon lukeutuvat mm. periaatteet, menettelyt ja toimintaohjeet; suunnittelevat, kehittävät, ohjaavat, ylläpitävät ja tukevat tietokantoja ja muita tietojärjestelmiä näiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn sekä tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamiseksi. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: liiketoiminnassa käytettävän tietoteknologian tutkiminen; parannustarpeiden tunnistaminen ja tietokoneiden käyttöä koskevien teoreettisten seikkojen ja toiminnallisten menetelmien tutkiminen; laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen arviointi ja suunnittelu tiettyjä soveltamiskohteita kuten Internetiä, intranetiä ja multimediajärjestelmiä varten; tietokoneohjelmien suunnittelu, laatiminen, testaaminen ja ylläpitäminen; tietokanta-arkkitehtuurin ja tietokantojen hallintajärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen; tietoturvasuunnitelmien ja tietojen hallintamenettelyjen kehittäminen ja toteuttaminen sekä tietoverkkojen ja vastaavien tietoteknisten ympäristöjen hallinnointi; monimutkaisten järjestelmäsuunnitelmien ja arkkitehtuurien yksityiskohtaisten tietojen, tietomallien ja -kaavioiden analysointi, kehittäminen, tulkinta ja arviointi tietokonejärjestelmien kehityksessä, kokoonpanomäärityksessä ja integroinnissa.


Tähän kuuluu:
- 251 Systeemityön erityisasiantuntijat
- 252 Tietokantojen, - verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: