Nyheter 15.6.2022

Uppgifterna för maj i statistiken över konkurser och företagssaneringar har publicerats

Uppgifterna för maj i statistiken över konkurser och företagssaneringar publicerades i dag för en kort stund på vår webbplats på grund av en teknisk störning, trots om man på förhand meddelat morgondagen, den 16 juni, som publiceringstidpunkt. För att trygga jämlik tillgång till statistikuppgifterna har man beslutat att publicera dem redan i dag.

Konkurser och företagssaneringar 2022, maj

Förfrågningar: rakenne.tilastot@stat.fi