Uutisia 25.2.2021

Ulkomailta saatujen ensitulojen täydentyneet lähdeaineistot voivat vaikuttaa julkisyhteisöjen rahoitusjäämään

Tilastokeskus ja Eurostat arvioivat parhaillaan työeläkelaitosten ulkomailta saatujen ensitulojen täydentyneitä lähdeaineistoja ja niiden kirjaamista. Käsiteltävillä kirjauksilla voi olla vaikutusta etenkin työeläkelaitosten ja julkisyhteisöjen rahoitusjäämään, vaihtotaseeseen, rahoitustilinpitoon sekä bruttokansantuloon.

Arvioinnin kohteena olevat täydentyneet tiedot koskevat työeläkelaitosten osinkoihin luokiteltavia sijoitusrahasto-osuuksista ulkomailta saatavia tuloja, joiden metodologinen käsittely ja mahdolliset muutokset kirjauksissa voivat vaikuttaa tunnuslukuihin vuosina 2017–2020.

Eurostat tarkastelee kunkin jäsenmaan raportoimia julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkalukuja varmistuakseen eri maiden kirjauskäytäntöjen yhdenmukaisuudesta. Julkista alijäämää ja velkaa koskevat tiedot perustuvat kansantalouden tilinpitoon ja ne toimitetaan EU:n komissiolle kahdesti vuodessa osana liiallisten alijäämien menettelyä (EDP). Tilastointia ohjaavan menetelmäkäsikirjan päivitetty versio ilmestyi vuonna 2019.

Lisätietoja:
yliaktuaari Jukka Pyylampi p. 050 478 3247, yliaktuaari Olli-Pekka Aaltonen p. 029 551 3090, sähköposti: etunimi.sukunimi@stat.fi