Uutisia 2.3.2017

Ulkomaalaistaustainen nuori samaistuu usein sekä suomalaisuuteen että taustamaahansa

Ulkomaalaistaustaiset nuoret yhdistävät etnisessä identiteetissään taidokkaasti suomalaisuutta ja taustamaansa kulttuuria. Huolestuttavaa kuitenkin on, että Suomessa syntyneistä tai alle kouluikäisinä Suomeen muuttaneista joka kolmas ei tunne itseään suomalaiseksi, kirjoittaa Liisa Larja. (Tieto&trendit)

Jaa