Uutisia 12.2.2021

Työnvälitystilaston StatFin-tietokantataulukoihin tulossa muutoksia 

Tilastokeskuksen StatFin-palvelussa julkaistavien työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietokantataulukoihin tulee teknisiä muutoksia 18.2.

Muutokset näkyvät tiedonkäyttäjille niin, että tiedostoihin tehdyt automaattiset poiminnat (esim. api-haut, tallennetut haut jne.) rikkoutuvat. Muutoksia on tehty tiedostonimiin, analyysimuuttujan ja aikamuuttujan näkyviin arvoihin ja koodeihin. Nämä muutokset yhtenäistävät muuttujan arvoja eri taulukoiden välillä, eli samoista asioista käytetään samaa nimeä ja koodia. 

Seuraavassa esimerkki muutoksen jälkeisestä analyysimuuttujan arvosta: 

Analyysimuuttujan arvoteksti: Työllistettynä olevat laskentapäivänä (lkm)
Koodi: TYOLLISTETTYLOP
Kuvaus: Palkkatuilla, starttirahalla tai valtiolle työllistetyt kuukauden laskentapäivänä 

Tehdyillä muutoksilla parannetaan taulukoiden välistä muuttujien yhteneväisyyttä. Analyysimuuttujia muutetaan niin, että ne kuvaavat täsmällisemmin ja yksilöivästi sarjan sisältöä ja rajauksia. Myös kuvailevaa metatietoa on lisätty. 

Lisätietoja
tekniset muutokset: Tilastokeskus, Sari Vahala puh. 029 551 6316 tai tietokannat@stat.fi 
työnvälitystilaston taulukoiden sisällöt: työ- ja elinkeinoministeriö, Petri Syvänen puh. 029 504 8050 tai tyonvalitystilasto@tem.fi