Uutisia 25.3.2021

Tutustu paikkatietojen uuteen rajapintaan

Tilastokeskus on julkaissut paikkatietoaineistoja OGC API Features -rajapinnalla. Uudentyyppinen avoin rajapinta mahdollistaa entistä paremmin paikkatiedon hyödyntämisen.  

Uudella rajapinnalla on julkaistu EU:n paikkatietoja koskevan INSPIRE-direktiivin mukaiset tietotuotteet, joihin kuuluvat tilastointialueet, väestöaineistot tilastointialueittain, oppilaitokset sekä tuotanto- ja teollisuuslaitokset. Lisäksi tietotuotteista on julkaistu INSPIRE:n mukainen WMS-katselupalvelu. Rajapintapalveluiden aineistoja päivitetään kevään aikana.

Features on ensimmäinen standardi kehittyvästä OGC API -standardiperheestä, joka pohjautuu OpenAPI-määrittelyyn. ”Nämä standardit mahdollistavat vanhoja paikkatiedon rajapintastandardeja paremman tiedon löydettävyyden internetin hakukoneilla, helpomman hyödynnettävyyden nykyaikaisilla sovelluskehityksen välineillä ja selailtavuuden tavallisella nettiselaimella”, sanoo sovellusasiantuntija Tapio Kytö. Tilastokeskuksen uudessa rajapinnassa käytetään paikkatiedon oletusformaattina GeoJSON-tiedostomuotoa.

Standardit täydentyvät myöhemmin muun muassa karttakuvien välittämiseen soveltuvilla Maps- ja Tiles-standardeilla. ”Uudet standardit tulevat muodostamaan modulaarisen kokonaisuuden, jolloin käyttäjälle voidaan jatkossa tarjota numeerista paikkatietoaineistoa, pyynnöstä rajattuja karttakuvia ja valmiiksi muodostettuja karttatiiliä "samalta luukulta" – siis saman rajapinnan eri päätepisteistä erillisten WFS-, WMS- ja WMTS-rajapintojen sijaan”, Kytö kuvailee.

Uuden rajapinnan lisäksi Tilastokeskus tarjoaa toistaiseksi aineistoja myös kansallisessa muodossa WMS- ja WFS-rajapinnoilta.    

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot

Lisätietoja: sovellusasiantuntija Tapio Kytö p. 029 551 3391, sovellusasiantuntija Tuuli Pihlajamaa p. 029 5512979, sijaintipalvelut@stat.fi