Uutisia 30.3.2021

Tutkimuskäyttöön tarjolla uusia korona-aikaa kuvaavia valmisaineistoja

Tilastokeskuksen tutkijapalvelut tarjoavat tieteellisiin tutkimuksiin uusia valmisaineistoja, jotka mahdollistavat muun muassa koronakriisin vaikutusten monipuolisen tarkastelun.  

Tutkijapalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Helsinki GSE:n (Graduate School of Economics) perustaman talouden tilannehuoneen kanssa, joka tuottaa tietoa koronapandemian vaikutuksista talouteen. Hankkeessa on tuotettu monipuolisia analyysejä esimerkiksi palkkasummien, lomautusten ja konkurssien kehityksestä. ”Hankkeen tutkijoiden kokemuksia on hyödynnetty myös Tilastokeskuksen tutkijapalveluissa esimerkiksi tulorekisteriaineiston suunnittelussa ja käyttöönotossa”, sanoo tutkimuspäällikkö Satu Nurmi.

Tutkimuskäyttöön tarkoitettu uusi tulorekisteriaineisto sisältää maksukohtaisia tulotietoja vuoden 2019 alusta lähtien. Sen avulla voi muodostaa tuoreen tilannekuvan yrityksistä ja työmarkkinoista, esimerkiksi työsuhteista ja maksetuista palkoista. Aineistoa päivitetään kuukausittain.

Yritystukitietokantaan on lisätty korona-aikana suhdanneheikentymän vuoksi käyttöön otetut tuki-instrumentit. Lisäksi tarjolla on kuukausittaista tietoa yritysten maksamista arvonlisäveroista ja tulorekisteristä kootusta yritysten palkkasummasta korona-aikana. Näitä yritystietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Tutkijapalveluista on saatavana myös ulkopuolisten tahojen aineistoja kuten esimerkiksi Kelan perustulokokeilun rekisteritiedot.  

Fiona-etäkäyttöjärjestelmää uudistettu

Suojatut valmisaineistot ovat käytettävissä tieteelliseen tutkimukseen tietoturvallisen Fiona-etäkäyttöjärjestelmän kautta hakemalla aineistojen käyttölupa. Aineistoja on saatavilla monipuolisesti sekä yritys- että henkilötietokannoista. Yksittäisten henkilöiden ja yritysten tietosuoja on varmistettu aineistojen pseudonymisoinnilla, tietosuojatarkastuksilla sekä tietojen käyttöä ja julkaisemista koskevilla sopimusehdoilla. Fiona-etäkäyttäjiä on jo noin 700 henkilöä.

Fiona-etäkäyttöjärjestelmästä otettiin käyttöön uusi versio vuoden 2019 lopulla. Uudessa järjestelmässä tutkimushankkeilla on etäkäytössä omat hankekohtaiset virtuaalikoneet aiemman järjestelmän jaettujen koneiden sijaan. Hankkeiden siirrot uuteen järjestelmään valmistuivat syksyllä 2020.

”Tutkimustarkoituksiin koottujen aineistojen kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Jotta voisimme vastata palveluiden lisääntyneeseen käyttöön, vahvistamme tutkijapalveluita parhaillaan uusien aineistoasiantuntijoiden rekrytoinneilla”, kertoo ryhmäpäällikkö Ville Koskinen.  

Eri aihealueiden aineistot ovat yhdisteltävissä, ja ne soveltuvat useisiin tutkimusteemoihin. Aineistokuvaukset ovat nähtävissä Taika-tutkimusaineistokatalogissa.

Lisätietoja: tutkijapalvelut@stat.fi

Tilastokeskuksen palvelut yksikkötason aineistojen käyttäjille