Uutisia 11.3.2019

Tilastokeskus selvittää ulkomaalaistaustaisten koulutusta

Tilastokeskus toteuttaa keväällä 2019 ulkomaalaisväestön koulutukseen liittyvän kyselyn. Kysely kohdennetaan Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille, joiden ulkomailla suorittamista tutkinnoista ei ole tietoa.

”Tiedämme jo tehtyjen tutkimusten perusteella, että ulkomaalaiset ovat koulutetumpia kuin rekisterit osoittavat. Siksi haluamme parantaa koulutustilastojen laatua kyselyn avulla”, kertoo yliaktuaari Mika Witting.

Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan Suomessa asui vuoden 2017 lopussa yhteensä 268 700 ulkomailla syntynyttä ulkomaalaistaustaista 18–64-vuotiasta henkilöä. ”Tiedämme tällä hetkellä hyvin vähän ulkomaalaisten ulkomailla suorittamista tutkinnoista. Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vain 44 prosenttia 18–64-vuotiaista ulkomaalaisista on suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon”, Witting toteaa.

Vastaaminen kyselyyn on tärkeää ja auttaa parantamaan kuvaa Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön koulutuksesta.  ”Jos postiisi tulee kyselyyn liittyvä kirje, vastaathan. Kerro meille, kuinka paljon olet käynyt kouluja ja mitä tutkintoja olet suorittanut. Jos sinulla ei ole lainkaan koulutusta, kerrothan meille myös sen”, sanoo Witting.

Kysely on lyhyt ja siihen on helppo vastata joko verkossa tai paperilla. Kysely käännetään 21 kielelle.

Tilastokeskus ei luovuta kyselyssä saatuja tietoja muille viranomaisille. Kerätyt tiedot julkaistaan tilastoaineistoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan tietoja. Tuloksia tiedonkeruusta julkaistaan loppuvuodesta 2019.

Lisätietoja: yliaktuaari Mika Witting p. 029 551 3530, mika.witting@tilastokeskus.fi

Väestön koulutusrakenne -tilasto

Jaa