Uutisia 8.11.2021

Tilastojen vertaisarviointi käynnistyy Suomessa

Tilastojen avulla voidaan vertailla eri maiden yhteiskunnan kehitystä. Siksi on tärkeää, että tilastot ovat vertailukelpoisia. Tänään käynnistyy tilastojen vertaisarviointi Suomessa.

”Euroopan tilastojen vertaisarvioinnin avulla voidaan varmistaa, että kaikki maat Euroopassa tuottavat tilastoja samoilla säännöillä”, kertoo Tilastokeskuksen laatupäällikkö Outi Ahti-Miettinen.

Euroopan tilastojärjestelmän toimintaa arvioidaan vuosien 2021–2023 aikana laajassa vertaisarvioinnissa. Vertaisarviointikierros on kolmas ja sen aikana arvioidaan Eurostat ja kaikki kansalliset tilastojärjestelmät.

Vertaisarviointi sisältää itsearvioinnin, arviointikäynnin sekä arviointiraportin ja sen pohjalta kehittämisehdotukset. Näiden avulla varmistetaan, että kaikki maat tekevät niin kuin on sovittu: noudattavat yhteisiä käytännesääntöjä ja tilastojen periaatteita.

Tilastojen avulla voi vertailla eri maiden yhteiskunnan kehitystä

”Euroopassa tuotetaan tilastoja yhteisin säännöin, jotta voidaan vertailla eri maiden kehitystä. Laadukas ja luotettava tilastotuotanto auttaa ymmärtämään yhteiskuntaa ja tukee hyvää päätöksentekoa. Vertailukelpoisia tilastoja tarvitaan myös mm. EU-tukien määrittämiseen”, Outi Ahti-Miettinen muistuttaa.

Suomen virallisten tilastojen laatu pohjautuu YK:n tilastokomission hyväksymiin virallisen tilaston periaatteisiin ja Euroopan tilastojen käytännesääntöihin. Tilastojen käytännesääntöjen avulla määritetään tilastotuotannon riippumattomuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua.  

Tilastotuotannon laatu tarkoittaa sitä, että tilastot vastaavat tiedon käyttäjien tarpeita, tilastot ja tilastopalvelut ovat luotettavia ja niissä julkaistava tieto on ajantasaista, puolueetonta ja mahdollisimman vertailukelpoista.

Arviointikäynnillä arvioidaan tilastotuotannon laatua

Vertaisarvioinnin toteuttaa Euroopan tilastovirasto eli Eurostat. Suomessa vertaisarviointiin osallistuvat Tilastokeskuksen lisäksi muut Suomen virallisen tilaston tuottajat sekä ESS-tuottajat (Euroopan tilastojärjestelmä ESS). Tällä viikolla toteutuvalla arviointikäynnillä arvioidaan Tilastokeskuksen ohella Luken, Tullin, THL:n ja Maahanmuuttoviraston tilastotuotannon laatua.

Eurostat on koonnut jokaista maata varten arviointiryhmän. Arvioijiin kuuluu toisen EU-maan ylintä johtoa edustava henkilö, asiantuntija, ulkopuolinen auditoija ja Eurostatin edustaja.

Arviointikäynnillä käydään kaikki käytännesäännöt läpi. Arviointiryhmä haastattelee johtoa, asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Itsearvioinnin ja haastattelujen avulla selvitetään tilastotuotannon riippumattomuus, menetelmät ja prosessit sekä tilastojen julkaisemisen vaiheet.

Sähköinen vastaaminen kehittämiskohteena edellisellä kierroksella

Arviointikäynnin jälkeen valmistuu arviointiraportti, joka tuo puutteet esille ja sisältää kehittämisehdotuksia. Samalla pohditaan myös, miten tulevaisuudessa voitaisiin paremmin vastata tilastojen käyttäjien tarpeisiin.

Aiemmat Euroopan tilastotuotannon vertaisarvioinnit on toteutettu vuosina 2006–2008 ja 2013–2015.

”Edellisen vertaisarviointikierroksen pohjalta Tilastokeskus kehitti mm. sähköistä vastausmahdollisuutta tiedonkeruisiin. Kaikkiin henkilötiedonkeruisiin on nyt mahdollista vastata sähköisesti. Viimeisimmäksi tänä vuonna ajankäyttötutkimukseen saatiin puhelinsovellus”, Outi Ahti-Miettinen sanoo.

Lisätietoja: laatupäällikkö Outi Ahti-Miettinen, p. 029 551 2274

Lue lisää vertaisarvioinnista: stat.fi/vertaisarviointi

Seuraa somessa aihetunnistetta #vertaisarviointi2021