Uutisia 14.6.2021

Tietotilinpäätös 2020: tietojen luotettava käsittely tilastotuotannon perusta

Tilastokeskuksen tietosuojaperiaatteet varmistavat, että tilastotuotannossa yksittäisen tiedonantajan tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilötietojen luotettava ja läpinäkyvä käsittely on tilastotuotannon perusta, joihin tilastojen tuottajia velvoittavat jo Euroopan tilastojen käytännesääntöjen periaatteet.  Tietotilinpäätöksien avulla raportoimme vuosittain tietojen käsittelytavoista ja niiden kehittämisestä.  

Vuonna 2020 voimaan tullut tiedonhallintalaki luo perustan yhtenäisille menettelytavoille, joilla julkinen hallinto käsittelee hallussaan olevia tietoja koko niiden elinkaaren ajan.  Tiedonhallintaa ja tietosuojaa edistettiin yhteisten hankkeiden, kuten esimerkiksi säilytysaikapäätösten kautta.

”Toimintaamme leimaa avoimuus. Julkistamme tilastoinnissa käytetyt menetelmät sekä kuvaamme tilastotuotannossa käytetyn aineiston ja analyysimenetelmät julkaisemiemme tilastojen yhteydessä. Tämä luo pohjan luottamukselle tilastoja ja Tilastokeskusta kohtaan”, sanoo Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala.

Vuonna 2020 koronapandemia muutti suuresti työn tekemistä, kun maaliskuussa siirryttiin pääosin etätyöhön. Käytössä olevat viestintävälineet ja toimintatavat tukivat hyvin tietosuojan ja -turvan toteutumista myös etätyössä.

Syksyllä 2020 Tilastokeskuksessa otettiin käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä VirastoVahva, joka ottaa aiempaa paremmin huomioon tietosuojan vaatimukset asianhallinnassa. Vuoden aikana valmistui myös esitys tilastotuotannon tietoaineistojen säilytysajoista ja tietoaineistojen hävittämisestä. Sen toteutus alkaa vuonna 2021.

Nyt ilmestyvä tietotilinpäätös on järjestyksessä neljäs.

Tilastokeskuksen tietotilinpäätös 2020 (pdf)

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Johanna Rantanen p. 029 551 2730, etunimi.sukunimi@stat.fi