Uutisia 28.5.2021

Talouden tilannekuva: Bkt pienessä laskussa – talouden näkymissä silti lupaus paremmasta

Bruttokansantuotteen volyymi laski tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuodentakaiseen verrattuna laskua oli 1,0 prosenttia.

Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-alueen bruttokansantuote pieneni ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Maiden väliset erot ovat suuria. Matkailusta riippuvaisissa maissa, kuten Espanjassa, matkailun romahtaminen on näkynyt bruttokansantuotteen selvänä laskuna.

Koronan vaikutus näkyy etenkin yksityisessä kulutuksessa

Korona koettelee edelleen erityisesti osaa palvelutoimialoista. Ensimmäisellä neljänneksellä sekä majoituksen ja ravitsemuksen että liikenteen toimialoilla tuotannon lasku jatkui. Kohtalaisen korkeana pysynyt koronailmaantuvuus ja viruksen uudet variantit ovat toistaiseksi vaikeuttaneet talouden avaamista ja ihmisten liikkumista. Tämä näkyy myös taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialan kehityksessä.

Kaupan sekä informaation ja viestinnän toimialojen hyvä vire sen sijaan jatkui alkuvuonna.  Kaupan kasvua ensimmäisellä neljänneksellä vauhditti muun muassa piristynyt autokauppa. Informaation ja viestinnän toimiala on pärjännyt kaupan lailla hyvin läpi koronakriisin.

Kysyntäeristä koronan vaikutus näkyy erityisen selvästi yksityisessä kulutuksessa, joka on myös kysyntäeristä suurin. Yksityisen kulutuksen volyymi pieneni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,1 prosenttia vuodentakaisesta. Palveluiden kulutus on jäänyt lähes kymmenen prosenttia vuodentakaista alemmalle tasolle.

Matkustusrajoitukset heijastuvat palveluvientiin

Viennin volyymi supistui ensimmäisellä neljänneksellä 5,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Tuonti kasvoi 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta väheni 7,0 prosenttia vuodentakaisesta. Palveluiden ulkomaankaupan osalta koronan vaikutus on näkynyt voimakkaimmin matkailussa ja kuljetuksessa.

Suomen naapurimaissa Virossa, Venäjällä ja Ruotsissa koronatilanne on jatkunut Suomeen verrattuna vaikeana, mikä vaikeuttaa matkailun avaamista Suomeen. Venäjältä, Ruotsista ja Virosta Suomeen suuntautuvalla matkailulla on merkittävä vaikutus matkustustaseeseen.

Kuluttajien luottamus ja työllisyyden trendi kasvavat – talouden näkymät myönteisiä

Kotitalouksien säästämisaste oli vuonna 2020 korkeimmalla tasollaan sitten 1990-luvun laman. Koronan vaikutus on näkynyt kulutuksen selvänä laskuna. Maksettujen eläkkeiden ja työttömyysetuuksien kasvu on hillinnyt kotitalouksien tulojen laskua koronakriisin aikana.

Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä 6,7 prosenttia vuodentakaisesta. Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia edellisen neljänneksen tasolta ja 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kun kotitalouksien käytettävissä oleva tulo nousee hieman ja kulutus laskee selvästi, säästämisaste kasvaa.

Talouden näkymät ovat myönteisiä. Teollisuuden uusien tilausten kasvu on jatkunut alkuvuonna, ja kokeellinen pikaestimaatti ennakoi talouden tuotannon kasvaneen huhtikuussa reippaasti. Elinkenoelämän keskusliiton mukaan yritysten talousluottamus on kasvanut kaikilla toimialoilla maaliskuussa. Myös työllisyyden trendi on ollut kasvava koko alkuvuoden.

Lisäksi myös kuluttajien luottamus ja käsitykset Suomen talouskehityksestä olivat maalis-toukokuussa jälleen aikaisempaa myönteisempiä. Maaliskuussa tehdyt koronarajoitusten tiukennukset heijastuivat notkahduksena luottamusindikaattorissa, mutta maaliskuun jälkeen indikaattorin pisteluku on ollut poikkeuksellisen korkea. Kuluttajien odotukset Suomen talouden tilasta ja työllisyydestä vuoden päästä ovat myönteisiä. Kohoavan rokotekattavuuden myötä talouden tilannetta ennakoivat indikaattorit ovat muuttuneet positiivisemmiksi.

Tiedot ovat poimintoja Tilastokeskuksen juuri julkaisemasta Talouden tilannekuva -katsauksesta.

Lisätietoja: yliaktuaari Tapio Kuusisto p. 029 551 3318, yliaktuaari Sini Liukkonen p. 029 551 3024