Nyheter 27.7.2021

Synen på den egna ekonomin i nuläget i konsumenternas förtroendeindikator den mest positiva i mätningshistorien - ändå stora olikheter i förtroende mellan olika befolkningsgrupper

Idag (27.7) på morgonen har den nya konsumenternas förtroendeindikator publicerats. Förtroendeindikatorn var 4,4, vilket är en liten minskning från 4,6 i juni men ännu betydligt högre än 2,7 i maj. Förtroendet för ekonomin är mycket starkt jämfört med förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde som är -1,7. Ännu för ett år sedan vid samma tidpunkt var värdet -1,6.

Förtroende för den egna ekonomin

Förutom att förtroendet även i övrigt var starkt, var av delfaktorerna i förtroendeindikatorn synen på den egna ekonomin i nuläget den mest positiva i hela mätningshistorien.

”Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin har aldrig någonsin varit så hör högt”, berättar Statistikcentralens överaktuarie Pertti Kangassalo. ”Till viss del ligger denna coronatid till grund för detta, då människor inte har kunnat konsumera som förut. Man har kunnat spara, så det är naturligt att man anser att den finansiella situationen är god.”

Märkbart många planerade också att använda pengar på kapitalvaror: allt fler planerar att köpa kapitalvaror eller funderar på att ta lån för till exempel bostad, renovering eller bil.

”Resor utomlands lockar inte ännu, men andelarna gällande köp av bostad eller stuga och renoveringar samt låntagning i samband med dem har varit högre än förut. Också planerna på att köpa bil har varit ganska starka under de senaste månaderna, vilket förstås också är anknutet till den finansiella situationen och kanske också till att allt fler bor på sin stuga.

Situationen är dock inte densamma för alla trots den betydliga ökningen av förtroendet.

”Även om det är ett faktum att andelarna har ökat, så ligger andelarna av konsumenter med köpplaner och planer på att ta lån på omkring högst 15–20 procent. Sist och slutligen är det alltså en väldigt liten del av konsumenterna som planerar sådant”, säger Kangassalo.

Stora skillnader i förtroende mellan olika befolkningsgrupper

Förutom att finländarna har förtroende för den egna ekonomin, litar de också på att den kommande utvecklingen av Finlands ekonomi i allmänhet är ljus. Arbetslösheten förväntas minska igen och inflationen accelerera. Man kan dock observera att det finns stora skillnader i förtroendet mellan olika befolkningsgrupper. Högre tjänstemän är fortfarande mest optimistiska (13,6) och arbetslösa och pensionärer är mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen (-3,3 för båda).

”Coronakrisen har drabbat människor på ett ojämlikt sätt och det syns i svaren från olika befolkningsgrupper och olika regioner. Ett högt förtroende för ekonomin gäller inte alla likvärdigt utan för vissa människor har situationen varit mycket dålig”, säger Kangassalo.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha ett större förtroende för ekonomin än kvinnor, men under den senaste tiden har denna figur börjat vända i motsatt riktning.

”Detta kan anses vara överraskande, eftersom coronakrisen drabbat kvinnodominerade branscher hårdare."

Förfrågningar:

Överaktuarie Pertti Kangassalo, tfn 029 551 3598

pertti.kangassalo@stat.fi

Läs mer om konsumenternas förtroende här.