Uutisia 31.5.2021

Suurten bruttoviejätoimialojen viennistä merkittävä osa ulkomailla tuotettua arvonlisää

Kahden suurimman vientitoimialan eli koneiden valmistuksen ja paperin valmistuksen bruttoviennistä hieman yli 30 prosenttia muodostuu ulkomailla tuotetusta arvonlisästä. Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan indikaattorit on nyt päivitetty vuosien 2016-2018 osalta sekä laajennettu vuoden 2019 tiedoilla.