Uutisia 21.4.2021

Suomi YK:n tilastokomission jäseneksi 2022–2025

YK:n talous- ja sosiaalineuvosto on valinnut Suomen YK:n tilastokomission jäseneksi kaudelle 1.1.2022–31.12.2025. 

YK:n tilastokomissio koostuu 24 jäsenvaltion edustajasta. Jäsenet valitaan YK:n jäsenmaista maantieteellisen jakauman pohjalta nelivuotiskausiksi. Jäsenmaita edustavat maiden tilastovirastojen pääjohtajat. Suomea edustaa tilastokomissiossa Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala. 

”Tuomme komissiossa esiin moderneja pohjoismaisia käytäntöjä kuten monipuolista rekisteritietojen ja yritysten aineistojen käyttöä tilastoinnissa”, kertoo Markus Sovala. 

YK:n tilastokomissio on korkein kansainvälinen tilastoalan elin. Se vastaa tilastostandardien asettamisesta sekä käsitteiden ja menetelmien kehittämisestä kansainvälisellä tasolla. Tilastokomissio on YK:n talous- ja sosiaalineuvoston toimikunta, joka avustaa neuvostoa ja valvoo YK:n tilasto-osaston työtä.

Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet tilastoalan edelläkävijöitä ja globaalin tilastotoimen kehittäjiä. Suomi on ollut edellisen kerran tilastokomission jäsenenä vuosina 2006–2009. Tilastokomission viime vuosien keskeisimpiä asiakohtia on ollut kestävän kehityksen seurantaindikaattorien kehittäminen. Lähivuosina erityisen ajankohtainen asia on tilastoviranomaisten uudet roolit koko yhteiskunnan tietohuollon tukena.

"Tilastovirastot käsittelevät laajoja yhteiskunnassa syntyviä tietoaineistoja tilastoja tehdessään. Nyt kansainvälisesti keskustellaan tilastovirastojen uudesta roolista, joka tarkoittaa sitä, että tilastojen tekemisessä käytettävää tietotaitoa alettaisiin hyödyntää laajemminkin yhteiskunnassa", kertoo pääjohtaja Sovala ja jatkaa: 

”Tilastot ovat luonnostaan hitaasti päivittyviä, ja niiden uudistaminen on kankeaa. Koronaepidemia on muistuttanut nopeasti päivittyvän tiedon arvosta tilastojen rinnalla.”

Lisätietoja: kansainvälisten asioiden johtaja Timo Koskimäki, Tilastokeskus, p. 029 551 3495, timo.koskimaki@stat.fi

YK:n tilastokomissio: UNSD — United Nations Statistical Commission