Uutisia 1.6.2022

Suomi lukuina 2022 – avainlukuja Suomesta ja suomalaisista

Tilastokeskuksen tuore Suomi lukuina 2022-julkaisu kertoo meistä ja yhteiskunnastamme. Taskukokoinen julkaisu sisältää tietoa väestöstä, taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä tilastolukuina ja -kuvioina. Sen tilastoluvuissa ovat mukana kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt, samoin kuin jokainen koti, koulu, työpaikka, mökki tai auto.   

Infograafi: Asuntokunnista 46 prosenttia oli vuonna 2021 yhden henkilön asuntokuntia, 32 prosenttia oli kahden ja 22 prosenttia kolmen tai useamman henkilön asuntokuntia. Yksinasuvia 90 vuotta täyttäneitä oli 33 287 vuonna 2021.

Poimintoja julkaisusta:

• Suomen väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 5 548 241 henkilöä, mikä on 14 448 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
• Vuonna 2021 syntyi 49 594 lasta, 3 131 lasta enemmän kuin vuonna 2020.
• Väestöstä 8,3 prosenttia puhui viime vuonna äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea. Vieraskielisistä eniten oli venäjää äidinkielenään puhuvia, 1,6 prosenttia, ja viroa puhuvia, 0,9 prosenttia väestöstä.
• Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli vuonna 2020 miehillä 3 575 euroa ja naisilla 2 953 euroa kuukaudessa.
• Bruttokansantuote asukasta kohti oli ennakkotiedon mukaan viime vuonna 45 644 euroa.
• Valtionvelkaa oli viime vuonna 23 149 euroa asukasta kohti, kun kymmenen vuotta aiemmin valtionvelkaa oli 14 749 euroa/asukas.
• Väestöstä 10,9 prosenttia oli vuonna 2020 pienituloisia.
• Sähkön tuotannosta oli ennakkotiedon mukaan viime vuonna 9,4 prosenttia tuulivoimaa ja 0,4 prosenttia aurinkovoimaa.
• Henkilöautoilla ajettiin maamme teillä vuonna 2021 yhteensä 38 771 miljoonaa autokilometriä.
• 15–69-vuotiaat lukivat vuorokauden aikana kirjoja 19 minuuttia ja käyttivät internetiä 296 minuuttia vuonna 2020.
• Suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 5 360 tytäryhtiössä 136 maassa vuonna 2020.
• Vuonna 2021 yritystukea saaneita yrityksiä oli 60 872. Vuonna 2011 yritystukea sai 35 108 yritystä.   
• Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,2 prosenttia vuonna 2021.

Suomi lukuina sisältää Tilastokeskuksen tietojen lisäksi muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Tullin, Kelan, Eläketurvakeskuksen ja Maahanmuuttoviraston tilastoja.

Julkaisut ovat saatavana painettuina kolmella eri kielellä: Suomi lukuina 2022, Finland i siffror 2022 ja Finland in Figures 2022. Julkaisut löytyvät myös pdf-julkaisuna sekä verkkopalveluna.

Julkaisut ovat tilattavissa PunaMusta Oy:n verkkokaupasta sekä asiakaspalvelusta puh. 010 2308 375.

Lisätietoja: tietopalvelusuunnittelija Sirkku Hiltunen p. 029 551 6373