Uutisia 9.6.2021

Suomi lukuina 2021 kertoo kaikista meistä

Tilastokeskuksen tuore Suomi lukuina 2021 -julkaisu kertoo meistä ja yhteiskunnasta, jossa elämme. Julkaisu sisältää tiiviissä taskukoossa tietoa väestöstä, taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä tilastolukuina ja graafisina kuvioina. Sen tilastoissa on mukana jokainen suomalainen, koti, koulu, työpaikka ja kunta.  

Infograafi. Suomen väkiluku vuonna 2020 oli 5 533 793 henkilöä. Elävänä syntyneiden määrä vuonna 2020 oli 46 463. Kuolleiden määrä vuonna 2020 oli 55 488. Yksinasuvia 90 vuotta täyttäneitä oli 31 865 vuonna 2020. Ensiasunnon ostajan keski-ikä vuonna 2019 oli 29,7 vuotta. Asuntovelallisen asuntovelka oli vuonna 2019 keskimäärin 102 240 euroa asuntokuntaa kohti. Lähde: Tilastokeskus.

Poimintoja julkaisusta

 • Suomen väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 5 533 793 henkilöä, mikä on 8 501 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Vuonna 2020 syntyi 46 463 lasta, 850 lasta enemmän kuin vuonna 2019.
 • Väestöstä 7,8 prosenttia puhui viime vuonna äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea.
 • Asuntokunnista 45 prosenttia oli viime vuonna yhden henkilön asuntokuntia, 33 prosenttia oli kahden ja 22 prosenttia kolmen tai useamman henkilön asuntokuntia.
 • Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli vuonna 2019 miehillä 3 460 euroa ja naisilla 2 896 euroa kuukaudessa.
 • Työllisistä 31 prosenttia työskenteli säännöllisesti kotona vuoden 2020 marraskuussa, kun tammikuussa kotona työskentelevien osuus oli 15 prosenttia työllisistä.
 • Bruttokansantuote asukasta kohti oli ennakkotiedon mukaan viime vuonna 42 936 euroa.
 • Valtionvelka oli viime vuonna 22 517 euroa asukasta kohti.
 • Väestöstä 12,3 prosenttia oli vuonna 2019 pienituloisia.
 • Sähkön tuotannosta oli ennakkotiedon mukaan viime vuonna 9,8 prosenttia tuulivoimaa ja 0,3 prosenttia aurinkovoimaa.
 • Suomalaiset tekivät viime vuonna 1,7 miljoonaa yöpymisen kohdemaassa sisältänyttä vapaa-ajan ulkomaanmatkaa. Vuoteen 2019 verrattuna matkojen määrä väheni 73 prosenttia. Suomen lentokenttien matkustajamäärä väheni viime vuonna 75 prosenttia vuodesta 2019.
 • 15–69-vuotiaat lukivat vuorokauden aikana kirjoja 21 minuuttia ja käyttivät internetiä 248 minuuttia vuonna 2019.

Suomi lukuina sisältää Tilastokeskuksen tietojen ohella muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Tullin, Kelan, Eläketurvakeskuksen ja Maahanmuuttoviraston tilastoja.

Julkaisut ovat saatavana painettuina kolmella eri kielellä: Suomi lukuina 2021, Finland i siffror 2021 ja Finland in Figures 2021. Julkaisut löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta pdf-julkaisuna sekä verkkopalveluna.
Julkaisutilaukset PunaMusta Oy:n verkkokaupasta sekä asiakaspalvelusta puh. 010 2308 365.

Lisätietoja: tietopalvelusuunnittelija Sirkku Hiltunen p. 029 551 6373