Uutisia 20.3.2017

Suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä tutkitaan

Tilastokeskus tutkii jälleen suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa, mitä tietoteknisiä laitteita kotitaloudessa on ja onko käytössä internetyhteys. Lisäksi tutkitaan tietokoneiden ja muiden laitteiden käyttötapoja sekä internetin käyttötarkoituksia.  

Tutkimukseen valitaan satunnaisotoksella vastaajiksi lähes 5 000 iältään 16–89-vuotiasta suomalaista. Tutkimus on käynnissä maalis-kesäkuun 2017 ajan.

”Jotta tulokset antavat luotettavan kuvan tietotekniikan käytöstä koko väestön tasolla, on tärkeää, että mahdollisimman moni kutsun saaneista osallistuu tutkimukseen. Lomakkeella on kysymyksiä myös henkilöille, jotka eivät käytä internetiä, tietokonetta tai matkapuhelinta”, sanoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Rauli Kohvakka.

Vastaaminen on helppoa

Vastaajat voivat valita, haluavatko he vastata tutkimukseen verkkolomakkeella vai puhelinhaastattelussa. Puhelinhaastatteluista vastaavat Tilastokeskuksen omat haastattelijat.

”Uutena mahdollisuutena tarjoamme mahdollisuutta vastata matkapuhelimella siihen lähetettävän linkin kautta. Vastaaminen on nopeaa ja helppoa, sillä erillisiä tunnuksia ei tarvita”, kertoo yliaktuaari Perttu Melkas.

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus tehdään kaikissa EU:n jäsenmaissa ja lisäksi eräissä muissa Euroopan maissa. Suomessa tutkimusta on tehty vuodesta 1996 lähtien muutaman vuoden välein ja vuodesta 2003 saakka vuosittain.

Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla marraskuussa 2017.

Lisätietoa: erikoistutkija Rauli Kohvakka p. 029 551 3448; yliaktuaari Perttu Melkas p. 029 551 2511

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen tiedonkeruun kuvaus

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tilaston sivut

Jaa