Nyheter 2.10.2017

Statistikdatabasen StatFin förnyas

Datainnehållet i StatFin-databasen delas upp i två olika databaser 5.10.2017. I fortsättningen är de senaste statistiktabellerna lätta att hitta, eftersom de tabeller som inte längre uppdateras särskiljs i en egen databas. Namnen på filerna standardiseras samtidigt som de ändras.

Också arbetet med att förenhetliga metadata startar under hösten. Genom förändringarna utvecklar vi innehållet i de öppna statistiska materialen på så sätt att det i fortsättningen blir enklare att plocka ut data och utnyttja dem vidare. I början kan det förekomma en liten eftersläpning vid uppdateringen av tabellerna.

Ändringarna påverkar användningen av öppna data

Vi ber användarna av öppna data beakta att ändringarna av filnamnen och metadata kräver ändringar i de egna definitionerna. Närmare information om ändringarna (bl.a. en förteckning över filnamn före och efter ändringen samt listning av datainnehållet i olika databaser) finns på vår webbplats.

I fortsättningen förenhetligas metadata genom standardisering av variablernas koder och benämningar (bl.a. tid, kön, område). Vi informerar i slutet av året om tidtabeller och detaljer som rör dessa ändringar.

Vi tar gärna emot utvecklingsförslag och synpunkter på användningen av StatFin-databasen och öppna data.

Mera information: Planerare för informationstjänst Kim Huuhko, tfn 029 551 2354, planerare för informationstjänst Sari Vahala tfn 029 551 6316, tietokannat@stat.fi.

 

Dela