Nyheter 10.5.2017

Statistikcentralens Digiremppa fick hedersomnämnandet Kaiku

Statistikcentralen beslöt sig för att börja utveckla personalens yrkeskunnande och färdigheter inom digital teknik. Nu har ämbetsverkets utbildningsprogram Digiremppa tilldelats hedersomnämnandet Kaiku.

Målsättningen för utbildningsprogrammet är att effektivera sätten att utföra arbetet på och att utnyttja den nyaste kommunikationstekniken. I stället för att studera på traditionellt sätt i klassrum och med hjälp av skriftligt material valde man som undervisningsform videor och att lära genom att göra.

Under tiden för Digiremppa gjorde man omkring 130 korta undervisningsvideor. Dessutom tillhandahöll man stöd via digitala kliniker och temapresentationer för mindre grupper. 

”Det nya experimentella arbetssättet lockade en grupp entusiastiska experter att medverka och göra videor. Många fungerade dessutom som digitala agenter i sin egen enhet. När det är en bekant arbetskamrat, är det lätt att fråga om råd”, säger utbildningsplanerare Anita Ollila som fungerat som projektchef.

I utbildningsprogrammet ville man koppla samman utvecklandet av IT-färdigheter med aktiviteter i vardagen och på så sätt göra det möjligt för var och en att arbeta smidigt i en föränderlig hårdvarumiljö.

”Till exempel webbmöten och gemensamma virtuella skrivbord har snabbt blivit vanliga hos oss. Projektet upphör i slutet av maj, men nya videor kommer att göras också i framtiden efter behov – till exempel i samband med införandet av Valtti-arbetsstationen”, konstaterar Ollila.

Också andra ämbetsverk har visat intresse för den nya utbildningsformen. ”Det är lätt att införa det här konceptet. Vi hoppas att också andra organisationer vill utnyttja modellen i sina utbildningsprojekt. Om de vill kan de utnyttja det extranet som vi byggt upp, portalen Digiremppa, där undervisningsvideorna är tillgängliga för hela statsförvaltningen”, säger Ollila.

Förfrågningar: utbildningsplanerare Anita Ollila, tfn 029 551 2427

Dela