Nyheter 18.10.2019

Statistikcentralen rekryterar fyra överdirektörer att stöda förnyelsen

Statistikcentralen har inlett en förnyelse av verksamheten och organisationen. Målsättningen med förnyelsen är att ändra verksamheten och arbetssätten så att Statistikcentralen allt bättre ska kunna möta kundernas behov och snabbare kunna förutse förändringar i samhället.   

Behoven av förnyelse identifierades i diskussionerna med intressentgrupperna, som fördes i samband med Statistikcentralens strategiarbete. Många av behoven beror också på mer omfattande förändringar i verksamhetsmiljön.

Statistikcentralen förnyas stegvis. I det här skedet rekryteras fyra överdirektörer till Statistikcentralens strategiska ledning. De kommer att leda fyra nya ledningshelheter på strategisk nivå, dvs. informationsprocess, partner- och ekosystemrelationer, verksamhetsstöd samt utveckling och digitalisering.  

De fyra nya överdirektörerna bildar tillsammans med Statistikcentralens generaldirektör Statistikcentralens nya strategiska ledning. Den strategiska ledningen kommer att planera och genomföra utveckling och följande skeden i förnyelsen vid generaldirektörens sida tillsammans med personalen. Direktörerna förväntas tillträda sina uppdrag i början av år 2020.

Statistikcentralen vill utvecklas med stöd av sina 800 experter från att vara en producent av statistik till en leverantör av verkningsfull information och tillika stöda en allt effektivare användning av information i vårt samhälle.

”Vi har tillgång till en enorm mängd information som uppkommer i samhället. Den bärande tanken i vår förnyelse är det kunnande som hör samman med behandlingen av information. Denna kunskap kunde i framtiden allt mer användas till nytta för samhället”, säger Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun.

Tjänsterna som överdirektör kan sökas via valtiolle.fi-tjänsten.

Förfrågningar: generaldirektör Marjo Bruun, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela