Nyheter 26.10.2017

Statistikcentralen överför datasystem till Valtori – eventuella avbrott i tjänsterna

Statistikcentralen överför för närvarande datasystem till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris datacenter. Det kan förekomma avbrott i våra webbtjänster, i synnerhet under perioden 28.10–10.11.2017.

Överföringen av Statistikcentralens datasystem ingår i statens strategi för datacenter där servrarna vid statens ämbetsverk centraliseras till ett färre antal datacenter.

Vid eventuella störningssituationer kan du ringa det avgiftsfria servicenumret tfn 029 551 3025 som är i bruk vardagar kl. 8–16 under överföringen.

 

Dela