Nyheter 25.4.2017

Statistikcentralen en kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den 24 april öppnar Statistikcentralen en statistisk informationstjänst för statsrådets kansli, ministerierna, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet. Tjänsten är en del av Statistikcentralens informatörers allmänna informationstjänst. 

Den statistiska informationstjänsten har planerats särskilt med tanke på statsrådets behov av statistiskt information. Tjänsten är direkt kopplad till Statistikcentralen via statsrådets Senaattori-tjänst. Den statistiska informationstjänsten är först ett pilotprojekt som Statistikcentralen och statsrådets kansli samarbetar kring.

”Statistik behövs i beslutsfattande som grundar sig på faktabaserad information. Tjänsten är en bra kanal för att öka användningen och effekten av statistisk information. Pilotprojektet erbjuder också Statistikcentralen en möjlighet att testa en ny modell för informationstjänst för kunderna”, säger Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun.

Förfrågningar: direktör för informationstjänst Hannele Orjala tfn 029 551 3582, chef för informationstjänst Sari Palén tfn 029 551 2276

Dela