Uutisia 29.9.2017

StatFin-tilastotietokanta uudistuu

StatFin-tilastotietokannan tietosisältö jaetaan 5.10.2017 kahteen eri tietokantaan. Tuoreimmat tilastotaulukot löytyvät jatkossa helposti, koska taulukot, joihin ei tule enää päivitystä, erotetaan omaan tietokantaan. Samalla tiedostojen nimet standardoidaan, ja ne muuttuvat.

Myös metatietojen yhtenäistäminen käynnistyy syksyn aikana. Muutoksilla kehitämme avoimien tilastoaineistojen sisältöä siten, että tietojen poiminta ja jatkohyödyntäminen on jatkossa helpompaa. Alkuvaiheessa taulukoiden päivittymisessä saattaa esiintyä pientä viivettä.

Muutokset vaikuttavat avoimen datan käyttöön

Avoimen datan käyttäjiä pyydämme huomioimaan, että tiedostonimien ja metatietojen muutokset edellyttävät muutoksia omiin poimintamäärittelyihin. Tarkempaa tietoa muutoksista (mm. luettelo tiedostonimistä ennen ja jälkeen muutoksen sekä listaukset eri tietokantojen tietosisällöistä) löytyy verkkosivuiltamme.

Jatkossa metatietoja yhtenäistetään vakioimalla muuttujien (mm. aika, sukupuoli, alue) koodeja ja nimikkeitä. Näiden muutosten aikatauluista ja yksityiskohdista tiedotetaan loppuvuodesta.

Otamme mielellämme kehitysehdotuksia ja palautetta StatFin-tilastotietokannasta ja avoimen datan käytöstä.

Lisätietoja: tietopalvelusuunnittelija Kim Huuhko puh. 029 551 2354, tietopalvelusuunnittelija Sari Vahala puh. 029 551 6316, tietokannat@tilastokeskus.fi.

Jaa