Nyheter 28.3.2017

I kommunala bolagsstyrelser är var tredje en kvinna

Det finns 34 procent kvinnor i styrelserna för kommunägda aktiebolag. Kvinnornas andel av styrelseordförandena var klart lägre, 16 procent. Av verkställande direktörer var knappt 24 procent kvinnor. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens, social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets gemensamma utredning. (Social- och hälsovårdsministeriet pressmeddelande)

Dela