Nyheter 11.12.2017

Reformeringen av värderingssystemet för tomtmark framskrider

Man utvecklar ett nytt system för värdering av tomtmark för fastighetsbeskattningen. Det nya systemet ska tas i bruk 2020. Beskattningsvärdet av tomtmark fastställs i fortsättningen utifrån faktiska köpesummor. (Pressmeddelande från statsrådets kansli)

Dela