Nyheter 23.2.2022

Publiceringen av statistikuppgifter revideras – det blir lättare att hitta uppgifterna på vår webbplats

Vi håller på att förnya vår webbplats bit för bit. Först revideras de mest centrala delarna av vår webbtjänst, dvs. de sidor och egentliga statistikuppgifter som finns under avsnittet Statistik. De reviderade statistiksidorna tas i bruk tisdagen den 5 april 2022. (Tieto&trendit)