Uutisia 12.1.2017

Pk-yritysten vaikutus vientimenestykseen tilastoitua suurempi

Pohjoismaissa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on suuri merkitys viennin arvonlisäyksen muodostumisessa. Vaikka lukumääräisesti harva pk-yritys harjoittaa vientiä, on niillä kuitenkin vahva linkki globaaliin talouteen suurempien yritysten tuotantoketjujen kautta. Suuri osa tästä arvonlisäyksestä muodostuu palveluista. Tiedot ilmenevät OECD:n juuri ilmestyneestä raportista Nordic Countries in Global Value Chains.

Suomalaisten monikansallisten yritysten tuotanto on muita Pohjoismaita riippuvaisempaa tuontihyödykkeistä. Suomessa tavaroita ja palveluita ostetaan muita Pohjoismaita enemmän ulkomailta jalostusta varten, minkä jälkeen ne päätyvät vientiin, erityisesti metalliteollisuudessa.

Uutta tietoa arvoketjuista aineistoja yhdistämällä

Tilastokeskus on mukana OECD:n, Tanskan, Ruotsin ja Norjan tilastoviranomaisten kanssa tutkimuksessa, jossa kehitetään globaaleja arvoketjuja mittaavia tilastoja.

Julkaisussa Nordic Countries in Global Value Chains yhdistetään kansainvälisten panos-tuotostaulukoiden ja yritystilastojen aineistoja innovatiivisella tavalla, joka luo uutta tietoa pohjoismaisten yritysten linkittymisestä kotimaisiin ja kansainvälisiin arvoketjuihin.

Raportin esittely Tanskan tilastoviraston sivuilla

Nordic Countries in Global Value Chains -raportti (pdf)

Lisätietoja: Henri Luomaranta 029 551 3595

Jaa