Nyheter 25.1.2021

Paavo berättar om skillnaderna mellan områdena

Vilka postnummerområden i Finland har flest ensamboende? Och enföräldershushåll? Dessa två nya variabler och mycket annan information finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

Paavo – Öppen data efter postnummerområde innehåller mångsidigt statistik- och kartmaterial efter postnummerområde. Uppgifterna är tillgängliga som en lättanvänd databas och kan också laddas ned via en gränssnittstjänst. Materialet kan användas t.ex. vid beslutsfattande eller för att bekanta sig med sitt eget bostadsområde.

Statistikmaterialet i Paavo innehåller uppgifter om områdenas invånarstruktur, utbildningsnivå, invånarnas och hushållens inkomster, hushållens storlek och levnadsskede, byggnader och bostäder, arbetsplatser samt om invånarnas huvudsakliga verksamhet. Tjänsten uppdateras årligen i januari med nya uppgifter.

Postnummerområden med fler än 50 hushåll med relativt sett flest ensamboende, 2019

I postnummerområdet 27810 Huovinrinne (Säkylä) är 79 % ensamboende. 90220 Kontinkangas (Uleåborg): ensamboende 79 %. 28500  Centralsjukhusområde-Tiilimäki (Björneborg): ensamboende 78 %. 50520  Moisio sjukhusområde (S:t Michel): ensamboende 71 %. 00500  Sörnäs (Helsingfors): ensamboende 71 %. 48200 Hovinsaari (Kotka): ensamboende 69 %. 20200  Storheikkilä (Åbo): ensamboende 69 %. 20500 Vesilinna (Åbo): ensamboende 69 %. 87100  Kajana centrum (Kajana): ensamboende 69 %. 78200  Varkaus centrum (Varkaus): ensamboende 69 %.

Förfrågningar: planerare för informationstjänst Miia Huomo 029 551 3256, förnamn.efternamn@stat.fi