Nyheter 18.1.2021

Översikt över coronasituationen: Omsättningen inom handeln och försäljningsvolymen ökar, näringsgrenen tjänster minskar

I Statistikcentralens översikt över coronasituationen som utkommer varannan vecka samlar vi aktuell statistik och aktuella bloggar och artiklar som beskriver utvecklingen av coronasituationen i Finland. Ett snabbestimat över antalet döda, som publiceras varje vecka, finns i databasen över experimentell statistik.

Ny statistik som beskriver coronasituationen

Byggföretagens omsättning minskade med 1,5 procent i november (15.1.2021)
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i november från året innan, en ökning från föregående månad (15.1.2021)
Omsättningen inom industrin minskade i november med 1,6 procent (15.1.2021)
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln ökade i november (14.1.2021)
Inflationen i december 0,2 procent (14.1.2021)
Lönesumman ökade under september-november med 0,2 procent från året innan (14.1.2021)
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i november (14.1.2021)
Bytesbalansen visade ett överskott i november, ett nettoinflöde av kapital till Finland (12.1.2021)
I december 2020 registrerades 8 132 nya personbilar (11.1.2021)
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i november (11.1.2021)
Industrins orderingång ökade i november med 9,2 procent från året innan (8.1.2021)
Industriproduktionen ökade i november från föregående månad men sjönk från året innan (8.1.2021)
Sjötransporterna minskade i november (8.1.2021)
Expertartikel: Koronakriisi on lisännyt hieman enemmän naisten huolia (ung. Coronakrisen har ökat kvinnornas oro något mer (22.12.2020)

Kommande statistik som beskriver coronasituationen

 • 20.1. Skuldsaneringar 2020, 4:e kvartalet
 • 20.1. Snabbestimat för hela ekonomin, december
 • 21.1. Nya och nedlagda företag 2020, 3:e kvartalet
 • 21.1. Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, december
 • 25.1. Producentprisindex 2020, december
 • 25.1. Producentprisindex för tjänster 2020, 4:e kvartalet
 • 26.1 Byggnads- och bostadsproduktion 2020, november
 • 27.1. Konkurser 2020, december
 • 27.1. Företagssaneringar 2020, 4:e kvartalet
 • 27.1. Konsumenternas förtroende 2021, januari
 • 28.1. Arbetskraftsundersökning 2020, december, 4:e kvartalet och år
 • 28.1. Inkvarteringsstatistik 2020, december (preliminära uppgifter)

Så här hittar du statistikuppgifter om coronasituationen

Vi sammanställer statistik som beskriver coronasituationen på Statistikcentralens coronawebbsidor. Du kan också direkt kontakta statistikexperterna inom olika ämnesområden. Kontaktinformationen finns här. Också Eurostats Covid-19-samlingssida och Recovery Dashboard, med indikatorer för återhämtningen i Europa, har också mycket information och data som beskriver situationen på EU-nivå och efter land.

Länkar till den senaste veckovisa statistiken över antalet konkurser och döda finns på sidan om coronas effekter. Nyheter om aktuell statistik finns under nyhetsavsnittet på våra webbsidor.

Statistikcentralens forskartjänst fortsätter samarbetet med Helsinki GSE. Lägesrummets rapporter finns på Helsinki GSE:s webbplats. Statistikbiblioteket är tills vidare stängt för besökare. Utlåningstjänsten fungerar enligt överenskommelse.

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 55 2220 eller per e-post info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

Förfrågningar: Överdirektör Ville Vertanen, tfn 029 551 3243