Nyheter 1.4.2021

Ny tidtabell för statistiken över kommunalvalet har publicerats

På grund av att kommunalvalet flyttades fram har också publiceringstidtabellen för Statistikcentralens statistik över kommunalvalet ändrats. De nya tidtabellerna för offentliggörandena av statistiken över kommunalvalet finns i publiceringskalendern och på statistikens webbsidor.

Publiceringstider för statistiken över kommunalvalet 2021:

  • 4.6.2021 Kommunalvalet 2021, uppställning och bakgrundsanalys av kandidater
  • 15.6.2021 Kommunalvalet 2021, preliminär uppgift
  • 22.6.2021 Kommunalvalet 2021, fastställt valresultat
  • 24.6.2021 Kommunalvalet 2021, bakgrundsanalys av kandidater och invalda
  • 13.7.2021 Kommunalvalet 2021, bakgrundsanalys av väljare

Förfrågningar: vaalit@stat.fi