Uutisia 13.12.2016

Museoiden suosio kasvussa kautta maailman

Museoissa käyminen on lisääntynyt useissa maissa. Esimerkiksi Viron museoissa käyntejä kertyi lähes 3,3 miljoonaa vuonna 2015. Määrä on kaksinkertaistunut 12 vuodessa. Voimakkaaseen kasvuun on vaikuttanut paitsi Viron-matkailun lisääntyminen myös uusien suurten museoiden avaaminen, kuten taidemuseo KUMU ja merimuseo Lentosatama Tallinnassa. Kasvu jatkunee, sillä vuonna 2016 valmistuneeseen, Tartossa sijaitsevaan Viron kansallismuseoon odotetaan jopa yli 300 000 kävijää vuodessa.

Museot ovat kasvattaneet suosiotaan selvästi myös kaikissa Pohjoismaissa, Latviassa, Liettuassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Venäjällä sekä varsinkin Kiinassa. Innokkaimpia museokävijöitä ovat islantilaiset lähes kuudella käynnillä henkeä kohden vuonna 2014. Suomessa museokäyntien määrä on kasvanut lähes 30 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2015.

Maailman suosituin museo Pekingissä

Maailman suosituin museo on viime vuosina ollut Kielletyn kaupungin palatsimuseo Pekingissä Kiinassa. Vuotuinen käyntimäärä on kohonnut siellä jopa yli 15 miljoonan. Muun maailman kärjessä on pitkään pysytellyt Pariisin Louvre (8,6 miljoonaa käyntiä vuonna 2015). Pohjois-Euroopan museoiden ylivoimainen ykkönen on Eremitaasi Pietarissa (3,7 miljoonaa käyntiä vuonna 2015).

Uusien museoiden ohella käyntimääriä ovat lisänneet museoissa yleistyneet vapaapääsyt sekä panostaminen vaihtuviin näyttelyihin ja uusiin yleisöryhmiin kuten esimerkiksi lapsiin. Myös museokortit eli museoiden yhteisliput ovat nostaneet käyntimääriä. Yli 230 museokohteen sisäänpääsyyn oikeuttava kortti otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2015, ja sen käyttäjiä on Suomen museoliiton mukaan jo yli 83 000.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kulttuuritilastollisesta taulukkopaketista. Taulukoita päivitetään neljästi vuodessa, ja niiden yhteydessä julkaistaan analyysiartikkeleita. Osa taulukoista on nyt päivitetty, ja taulukkopakettiin on lisätty kansainvälinen osuus. Taulukot ovat suomen- ja englanninkielisinä, artikkelit suomeksi. 

Kulttuuritilaston taulukkopalvelu

Kulttuuritilaston kotisivu

Taulukko: Museot eräissä maissa 2011−2016

Taulukko: Suosituimmat museot 2012−2015

Lisätietoja: Jukka Ekholm 029 551 3370, Kaisa Weckström 029 551 2348, etunimi.sukunimi@stat.fi