Uutisia 15.11.2017

Miten arkemme on muuttunut?  

Suomalaisten vapaa-ajan vietosta ja harrastamisesta kootaan parhaillaan uutta tietoa Tilastokeskuksen laajassa vapaa-aikatutkimuksessa. Vuoden loppuun saakka kestävän tiedonkeruun aikana Tilastokeskus lähettää kyselyn noin 15 000 suomalaiselle.

– Vapaa-aikatutkimuksen avulla saamme tietoa, miten suomalaisten arki ja harrastukset ovat muuttuneet. Lisäksi selvitämme, toteutuvatko harrastamiseen liittyvät palvelut tasa-arvoisesti maan eri alueilla ja eri väestöryhmissä, sanoo tutkija Riitta Hanifi Tilastokeskuksesta.

Edellisen kerran suomalaisten vapaa-aikaa on tutkittu 2002. Sen jälkeen monet uudet ilmiöt kuten viestintätekniikan muutos ovat muuttaneet vapaa-ajan viettoamme.

– Tutkimuksessa halutaan selvittää esimerkiksi, miten tietokoneiden ja kännyköiden käyttö on muuttanut arkea ja sosiaalisia suhteita, miten liikuntalajien harrastaminen tai lukeminen on muuttunut samoin kuin osallistuminen yhdistystoimintaan tai vapaaehtoistyöhön, listaa Hanifi.

Suomalaisten arkea tutkittu jo pitkään

Vapaa-aikatutkimuksen avulla saadaan ainutlaatuista ja puolueetonta tietoa siitä, miten ihmiset kokevat arkensa. Tänä vuonna toteutettava tutkimus kattaa koko 10 vuotta täyttäneen väestön eikä siinä ole yläikärajaa.

– Väestön arjen muutoksista saadaan oikea kokonaiskuva vain, jos kaiken ikäiset ja eri puolilla Suomea asuvat ihmiset vastaavat. Näin saadaan päättäjien tietoon, vastaavatko tarjolla olevat palvelut kansalaisten tarpeita, Riitta Hanifi toteaa.

Tilastokeskus on kerännyt tietoa suomalaisten vapaa-ajasta jo vuodesta 1977 lähtien. Edelliset tutkimukset on tehty vuosina 1977, 1981, 1991 ja 2002.

Kerätyt tiedot julkaistaan tilastoaineistoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan tietoja. Vuoden 2017 tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan tilastoina ja artikkeleina keväällä 2018.

Lisätietoja: tutkija Riitta Hanifi 029 551 2946, yliaktuaari Juha Haaramo 029 551 3666, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vapaa-aikatutkimuksen tiedonkeruun sivut

Vapaa-aikatutkimuksen kotisivu

Jaa