Uutisia 7.4.2021

Lentokenttien ja rautatieasemien saavutettavuudessa muutoksia 

Lentokenttien ja rautatieasemien peittävyydessä tapahtui muutoksia vuoden 2020 aikana, kertoo kokeellinen liikenneverkon peittävyys -tilasto. Vilkasliikenteisten rautatieasemien sekä pelkkää kotimaan tai ulkomaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys, eli liikennepalvelujen saavutettavuus, parani.

Kaikkien rautatieasemien peittävyys kasvoi yhteensä 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Vilkasliikenteisten rautatieasemien peittävyydessä kasvua oli 1,5 prosenttiyksikköä. Vilkasliikenteiseksi lasketaan asemat, joissa on yli 25 lähtöä päivässä.
 
Pelkkää ulkomaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys tuplaantui edellisvuodesta. Samoin pelkkää kotimaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys kasvoi melkein 30 prosenttiyksiköllä. Sekä ulkomaan että kotimaan liikennettä tarjoavien lentokenttien peittävyys puolestaan laski valtakunnan tasolla kolme prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2019.
 
”Muutokset johtuvat pääosin lentokenttien liikennöintimuutoksista ulko- ja kotimaan liikennöinnissä sekä muutoksista asemakohtaisissa junaliikenteen vuoromäärissä”, yliaktuaari Matti Kokkonen sanoo.
 
Satamien, kevyen liikenteen väylien ja kauko- ja lähiliikenteen pysäkkien peittävyys pysyi koko valtakunnan ja myös maakuntien tasolla pääosin ennallaan. Liikennöintitiedot vuodelta 2020 ovat koronapandemiaa edeltävältä ajalta.
 
Liikenneverkon peittävyys -tilasto on liikenne- ja viestintäministeriön tilaama selvitys, jonka avulla voidaan seurata liikenneverkon alueellisen peittävyyden kehittymistä.
 
”Tilastossa mitataan liikennepalvelujen peittävyyttä samaan tapaan maantieteellisesti kuin matkaviestintäverkon peittoalueita. Täysin vertailukelpoinen se ei ole, koska harva meistä asuu rautatieasemalla tai lentokentällä. Siksi laskentaan on lisätty elementti siitä missä ajassa liikenneverkon liityntäpisteeseen pääsee henkilöautolla. Eri liityntäpisteisiin on määritelty erilaiset aikarajat. Esimerkiksi lähi- tai kaukoliikenteen pysäkille on lyhyempi aikaraja kuin lentokentälle”, Kokkonen kertoo.
 
Rautatieasemien peittävyys koko maassa oli viime vuonna 76,6 prosenttia, eli noin kolme neljästä suomalaisesta asui enintään 30 minuutin automatkan päässä rautatieasemasta. Aikarajojen määrittelyssä on sovellettu kansainvälisiä suosituksia.
 
Liikenneverkon peittävyys on kokeellinen tilasto, jota kehitetään tilaston käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Lue lisää Liikenneverkon peittävyys -tilaston julkistuksesta 7.4.