Nyheter 2.12.2021

Klassikern inom statistik hänger med när samhället förändras

Statistisk årsbok för Finland 2021 har nu getts ut och är ett omfattande statistiskt samlingsverk om Finland och det finländska samhället. De långa tidsserierna ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till idag.

Årsboken innehåller de senaste statistikserierna, regional statistik och intressanta jämförelseuppgifter från andra länder. Utöver Statistikcentralens statistik innehåller årsboken också statistik från andra producenter av officiell statistik. Boken är på finska, svenska och engelska och innehåller totalt 450 tabeller, statistikfigurer och temakartor.

Exempel på innehållet i Statistisk årsbok för Finland

 • Finlands folkmängd var 5 533 793 i slutet av år 2020. Befolkningen ökade med 0,2 procent från året innan. Befolkningsökningen baserade sig på en positiv flyttningsrörelse, då antalet invandrare var 17 814 fler än antalet utvandrare.
 • Den naturliga folkökningen har varit negativ sedan 2016. Under år 2020 föddes 46 463 personer och dog 55 488 personer.
 • Antalet personer i arbetsför ålder, dvs. 15–64-åringar, har minskat fr.o.m. år 2010. I fjol var antalet personer i arbetsför ålder 3,4 miljoner, dvs. 130 000 färre än år 2010. Enligt den befolkningsprognos som beräknats i år uppskattas antalet personer i arbetsför ålder uppgå till 3,0 miljoner år 2070.
 • I fjol var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 2,5 miljoner. Var fjärde sysselsatt arbetade regelbundet hemma, medan andelen året innan var 14 procent.
 • Antalet ensamboende uppgick till totalt 1,25 miljoner år 2020, dvs. 45 procent av alla bostadshushåll. Antalet ensamboende var 608 000 personer fler än år 1990.
 • År 2020 bokfördes 14,3 miljoner övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland. Övernattningarna minskade till 1995 års nivå.
 • I fjol såldes 812 000 biljetter till föreställningar som framfördes på teatrar, dansteatrar och Finlands nationalopera, vilka fått statsbidrag. År 2019 såldes 2,3 miljoner biljetter.
 • År 2020 besöktes de allmänna biblioteken 35,3 miljoner gånger, medan antalet besök året innan var 53,7 miljoner. Antalet besök via nätet uppgick i fjol till 50 miljoner, dvs. tre miljoner fler än året innan. I fjol användes e-böcker 1,6 miljoner gånger, år 2014 bara 151  000 gånger.
 • De tre största städerna i världen med förstäderna medräknade var Tokyo 38,0 miljoner (2020), Delhi 28,5 miljoner (2018) och Shanghai 24,9 miljoner (2017).
 •  År 2020 flög totalt 6,5 miljoner passagerare via Finlands flygplatser, vilket var bara en fjärdedel av passagerarantalet år 2019. Antalet passagerare i den internationella flygtrafiken minskade med 78 procent och i inrikestrafiken med 66 procent.

Trafiken på Finlands flygplatser 1960–2020

Trafiken på Finlands flygplatser 1960–2020. Antalet passagerare på flygplatserna har ökat stadigt sedan år 1960, tills antalet rasade år 2020. År 2019 flög totalt 26,3 miljoner passagerare via Finlands flygplatser, men år 2020 bara 6,5 miljoner.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2021. Statistikcentralen. Pris 80 euro (inkl. moms).
Publikationen går att beställa via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst, tfn 010 230 8375. Årsboken kan laddas ner i pdf-format på adressen stat.fi/vuosikirja2021.  

Mera information: Planerare för informationstjänst Sirkku Hiltunen, tfn 029 551 6373