Uutisia 15.12.2017

Kaikki päätoimialat kasvoivat vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan teollisuuden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 6,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kotimaan myynti kasvoi 3,5 prosenttia ja vientiliikevaihto 8 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden alatoimialoista kehitys oli suotuisinta kemianteollisuudessa, 7,8 prosenttia, kun taas heikoiten kasvoi elintarviketeollisuuden liikevaihto, 1,3 prosenttia.

Päätoimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla III/2017 ja III/2016, % (TOL 2008)

Rakentamisen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 7,8 prosenttia. Vuosi sitten vastaavaan aikaan kasvua oli 8,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli suurilta osin pienten ja keskisuurten, alle 250 henkeä työllistävien yritysten varassa. Rakentamisen toimialoista voimakkaimmin kasvoi talonrakentaminen, jonka liikevaihdon kasvu kiihtyi 13,2 prosenttiin. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto sitä vastoin väheni 1,8 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto on laskenut suurten, yli 250 henkilöä työllistävien yritysten osalta jo vuoden alusta lähtien.

Palvelujen liikevaihto kasvoi samaan aikaan yhteensä 6,3 prosenttia. Kaikki palveluiden päätoimialat kasvoivat vuodentakaisesta. Kasvun kärjessä olivat edelleen hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+10,1 %) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+8,9 %). Liikevaihdoltaan merkittävin palveluiden toimiala, kuljetus ja varastointi, vauhditti kasvunsa 6,8 prosenttiin. Vuosi sitten vastaavaan aikaan liikevaihto oli vielä 0,7 prosentin laskussa.

Kaupan alan yritysten liikevaihdon kasvu puolestaan ylsi 5,4 prosenttiin kolmannella vuosineljänneksellä. Kaupan alan kasvu oli etupäässä pk-yritysten varassa. Toimialoittain tarkasteltuna kehitystä siivitti tukkukauppa 7,7 prosentin kasvulla vähittäiskaupan kasvun jäädessä 2,2 prosenttiin. Vähittäiskaupan alatoimialoista kodintekniikan vähittäiskauppa ylsi lähes 8,1 prosentin nousuun. Ennakkotietojen mukaan kaupan yritysten liikevaihto ylsi lokakuussa 8 prosenttia vuodentakaista suuremmaksi.

Kasvukatsauksesta tarkempaa tietoa suhdannekehityksestä

Tiedot ovat otteita eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten toiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Kasvukatsauksen tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen Toimialoittaiseen yritystietopalveluun. Kasvukatsaus syventää ja tarkentaa suhdannekehityksen tarkastelua jakamalla liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen eri luokkiin, joita ovat kasvu ja supistuminen, ikä, koko ja kansainvälisyys. Kasvukatsauksia on mahdollista tilata teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen eri toimialoilta.

Lisätietoja liikevaihtokuvaajista:

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Maija Sappinen 029 551 3348
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Liina Arhosalo 029 551 3612
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Milka Suomalainen 029 551 2912
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Aki Niskanen 029 551 2657

Lisätietoa Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta: Mira Kuussaari 029 551 3538,
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
 

Jaa