Uutisia 3.8.2022

Ilmoittautuminen Datamenestyjät-kilpailuun on nyt käynnissä

Tilastokeskus haluaa tukea avoimen datan hyödyntämistä yhteiskunnassa. Siksi tänäkin vuonna järjestetään Datamenestyjät-kilpailu, jonka avulla tuodaan esiin tiedon käyttöön liittyviä käytännön toteutuksia. Ilmoittautuminen kilpailuun on nyt käynnissä kilpailun sivuilta löytyvän verkkolomakkeen kautta, ja se jatkuu 26.8.2022 saakka.

Datamenestyjät-kilpailun tarkoituksena on parantaa tiedon hyödyntämistä ja datalukutaitoa sekä edistää faktapohjaisen päätöksenteon edellytyksiä yhteiskunnassa. Kilpailutyö voi olla palvelu tai tietotuote, jossa Tilastokeskuksen tarjoamat avoimet tietoaineistot ovat keskeisessä roolissa. Työ voi olla niin kaupallinen tuote, julkishyödyke kuin yksittäisen tutkijan innovaatio tiedon hyödyntämisestä, opinnäytekin. Toteutuksessa voidaan käyttää avoimien aineistojen lisäksi myös suljettuja tai maksullisia tietoaineistoja.

Kilpailu on avoin, ja siihen voivat osallistua esimerkiksi informaation tuottajat ja julkaisijat sekä sellaiset palveluntarjoajat, joille tieto on olennainen osa palvelukokemusta. Osallistua voivat myös tietoaineistoja sisäisissä prosesseissaan hyödyntävät organisaatiot, start-up-yritykset tai yksittäiset henkilöt, jotka hyödyntävät Tilastokeskuksen tietoaineistoja innovatiivisella tavalla – vaikkapa tutkijat tai opiskelijat.

Kilpailutöiden arvioinnissa painotetaan laadukasta ja käyttäjäystävällistä toteutusta sekä innovatiivisuutta. Lisäksi arvioidaan muun muassa sitä, millä tavoin toteutus ratkaisee loppukäyttäjän todellisen ongelman, miten datan visualisointi on otettu huomioon, kuinka aktiivisessa käytössä kyseinen toteutus on sekä miten se edistää tilastojen luku- ja käyttötaitoja ja tukee luotettavan tiedon käyttöä yhteiskunnassa.

Kilpailuun voi osallistua joko jo aiemmin julkaistulla ratkaisulla tai erityisesti Datamenestyjät -kilpailua varten laaditulla kilpailutyöllä. Aiemmin julkaistut ja kilpailua varten laaditut työt arvostellaan omissa kategorioissaan. Jälkimmäisiä arvosteltaessa raati painottaa etenkin työn kantavaa ideaa.

Kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Sen järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus ja BearingPoint. Kilpailun järjestäjistä koostuva esiraati valitsee kilpailuun ilmoitetuista töistä finalistit, jotka paljastetaan 20.9.2022.

Asiantuntijoista koostuva varsinainen raati voi palkita kilpailussa useampiakin töitä eri kategorioissa sen mukaan, millaisia töitä osallistujat ilmoittavat mukaan kilpailuun. Kilpailun tulokset julkistetaan 28.9. Tilastokeskuksen järjestämässä Tilastoareena-tapahtumassa. Voittaja palkitaan Vuoden Datamenestyjä 2022 -tittelillä.

 

Tilastokeskus tuottaa luotettavia ja puolueettomia tilastoja suomalaisesta yhteiskunnasta jalostamalla eri tietolähteistä kertyvää tietoa tilastoiksi ja tuomalla sen kaikkien suomalaisten hyödyksi.

BearingPoint on itsenäinen liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jossa yhdistyvät eurooppalaiset juuret ja maailmanlaajuinen verkosto. Yritys tarjoaa asiakkailleen konsultointipalveluja, liiketoimintaratkaisuja sekä työkaluja onnistuneeseen digitaaliseen transformaatioon, sääntelyn vaatimiin teknologiaratkaisuihin ja analytiikkaan.