Nyheter 15.11.2017

Hur har vår vardag förändrats?  

För närvarande sammanställs ny information om finländarnas fritid och hobbyverksamhet i Statistikcentralens omfattande fritidsundersökning. Under datainsamlingen som pågår till slutet av året skickar Statistikcentralen en enkät till omkring 15 000 finländare.

– Fritidsundersökningen ger information om hur finländarnas vardag och hobbyer har förändrats. Dessutom utreder vi om tjänster förknippade med hobbyer erbjuds jämlikt på olika håll i landet och inom olika befolkningsgrupper, säger forskare Riitta Hanifi vid Statistikcentralen.

Föregående gång undersöktes finländarnas fritid år 2002. Efter det har många nya fenomen såsom förändringarna i kommunikationstekniken påverkat hur vi tillbringar fritiden.

– I undersökningen vill vi t.ex. klarlägga hur användningen av datorer och mobiler har förändrat vår vardag och sociala förhållanden, hur motionerandet eller läsandet har förändrats, liksom deltagandet i föreningsverksamhet eller frivilligarbete, tillägger Hanifi.

Finländarnas vardag har redan länge undersökts

Med hjälp av undersökningen erhålls unik och objektiv information om hur människorna upplever sin vardag. I år omfattar undersökningen hela den befolkning som fyllt 10 år, utan någon övre åldersgräns.

– Helhetsbilden av förändringarna i befolkningens vardag blir korrekt bara om människor i olika åldrar och på olika håll i Finland deltar i enkäten. På så sätt får beslutsfattarna kännedom om hur de tjänster som erbjuds tillgodoser medborgarnas behov, konstaterar Riitta Hanifi.

Statistikcentralen har alltsedan år 1977 samlat in uppgifter om finländarnas fritid. De föregående undersökningarna gjordes åren 1977, 1981, 1991 och 2002.

De insamlade uppgifterna publiceras sedan som statistiskt material, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. De första resultaten från undersökningen år 2017 publiceras under våren 2018 i form av statistik och artiklar.

Förfrågningar: forskare Riitta Hanifi 029 551 2946, överaktuarie Juha Haaramo 029 551 3666, förnamn.efternamn@stat.fi

Fritidsundersökningens webbsidor för datainsamling

Fritidsundersökningens ingångssida

Dela