Nyheter 27.4.2017

Högutbildade ledamöter i kommunfullmäktige

De invalda i kommunfullmäktige är högre utbildade än de röstberättigade och de uppställda kandidaterna. Också inkomstnivån är högre bland de invalda än bland de röstberättigade i genomsnitt. Uppgifterna finns i Statistikcentralens översikt över kandidater och invalda i kommunalvalet.

Dela