Nyheter 9.2.2021

Geodatamaterialet över kommunbaserade statistikområden har uppdaterats

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. I gränssnittstjänsten för geografisk information finns de kommunbaserade statistikområdena för år 2021 i två olika skalor (1:1 mn och 1:4,5 mn).

Kommunbaserade statistikområden är kommuner, ekonomiska regioner, landskap, storområden, regionförvaltningsverk (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM), valkretsar och pendligsområden. De kommunbaserade statistikområdena motsvarar de regionala indelningar som använts i statistiken för det aktuella statistikåret. Genom att slå samman kart- och statistikmaterial är det möjligt att skapa olika temakartor t.ex. med ett geodataprogram. Utöver årsversioner publiceras material om statistikområden utan årsbeteckning. Detta material uppdateras automatiskt t.ex. i program eller på en karta som är inbäddad på webbplatsen.

Materialet fås antingen från Statistikcentralens gränssnittstjänst för geografisk information (WMS/WFS) eller från karttjänsten, där man utöver att bara studera kartor kan ladda ned kartnivåer för eget bruk. Närmare anvisningar om ibruktagandet av geodatamaterial finns på sidan geodatamaterial, där det också finns länkar till beskrivningsuppgifter för materialet i geodataregistret (Paikkatietohakemisto). Statistikcentralens öppna geodatamaterial finns också i den nationella portalen för geografisk information, i geodatafönstret Paikkatietoikkuna.

Statistikcentralens öppna data
Statistikcentralens karttjänst
www.paikkatietoikkuna.fi