Nyheter 6.9.2021

Förslag till kvalitetskriterier för informationsmaterial på remiss

Finansministeriet begär utlåtanden om förslaget till kvalitetskriterier för informationsmaterial för den offentliga förvaltningen. Utlåtanden kan ges skriftligen i Lausuntopalvelu.fi-tjänsten fram till den 4 oktober.

Syftet med kvalitetskriterierna är att öka uppgifternas enhetlighet och möjligheterna att använda dem samt att utvidga användningen av information både i det samhälleliga beslutsfattandet och i företagsverksamheten.

Kvalitetskriterierna för informationsmaterial underlättar en enhetlig verifiering, beskrivning och utvärdering av informationens kvalitet inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av dem kan den offentliga förvaltningens information utnyttjas i större utsträckning. Kvalitetskriterierna gäller aktörer inom den offentliga förvaltningen i Finland i egenskap av producerare och användare av information.

Kvalitetskriterierna har skapats i samarbete av tio organisationer i delprojektet ”Kvalitetsram för information”, som leds av Statistikcentralen. Beredningen har genomförts i omfattande samarbete med intressentgrupper.

Kvalitetskriterierna och indikatorerna för dem finslipas efter en remissbehandling före utgången av 2021. Vid finslipningen beaktas också pilotförsöket under hösten 2021 samt den respons som fås direkt från webbplatsen Kvalitetskriterier för informationsmaterial. Godkännandeförfarandet avslutas senare och verkställigheten bereds.

Skriftliga utlåtanden om förslaget kan lämnas via lausuntopalvelu.fi senast den 4 oktober 2021 före kl. 16.15.

Pressmeddelande från statsrådets kansli

Remissmaterialet i utlåtandetjänsten

Mer information:
Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, olli-pekka.rissanen@vm.fi, p. 029 553 0364
Tanja Lahti, projektchef, tanja.lahti@vm.fi, p. 029 553 0650
Essi Kaukonen, projektchef för delprojektet Kvalitetsram för information, Statistikcentralen, essi.kaukonen@stat.fi, tfn  029551 3550

Läs mer om delprojektet Kvalitetsramverk för information