Nyheter 20.3.2017

Finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik undersöks

Statistikcentralen undersöker igen finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik. I undersökningen utreds bl.a. hurdan datateknisk utrustning hushållen har och om de har internetförbindelse. Dessutom undersöks hur datorer och andra apparater används samt olika ändamål med internetanvändningen. 

För undersökningen väljer man med slumpmässigt urval nästan 5 000 finländare i åldern 16–89 år. Undersökningen pågår under mars–juni 2017.

”För att resultaten ska ge en tillförlitlig bild av användningen av datateknik på hela befolkningens nivå är det viktigt att så många som möjligt av dem som fått inbjudan att delta i undersökningen deltar. På blanketten finns frågor också för dem som inte använder internet, dator eller mobiltelefon”, säger specialforskare Rauli Kohvakka vid Statistikcentralen.

Det är lätt att svara

Uppgiftslämnarna kan välja om de vill svara på en webblankett eller via en telefonintervju. Statistikcentralens egna intervjuare gör telefonintervjuerna.

”Som en nyhet erbjuder vi en möjlighet att svara med mobiltelefon via en länk som skickas till den. Det går snabbt och lätt att svara, eftersom inga separata koder behövs” säger överaktuarie Perttu Melkas.

Undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik görs i alla EU-medlemsländer och i vissa andra europeiska länder. I Finland har undersökningen genomförts fr.o.m. år 1996 med några års mellanrum och fr.o.m. år 2003 varje år.

De första undersökningsresultaten publiceras på Statistikcentralens webbplats i november 2017.

Förfrågningar: specialforskare Rauli Kohvakka tfn 029 551 3448; överaktuarie Perttu Melkas tfn 029 551 2511

Beskrivning av datainsamlingen

Ingångssidan till statistiken

Dela