Uutisia 6.9.2021

Ehdotus tiedon laatukriteereiksi lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta tietoaineistojen laatukriteereiksi julkiselle hallinnolle. Lausuntoja voi antaa kirjallisesti Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 4.10. asti.

Laatukriteereiden tavoitteena on lisätä tietojen käyttömahdollisuutta ja yhtenäisyyttä sekä laajentaa tiedon käyttöä yhteiskunnan ja yritysten päätöksenteossa.

Tietoaineistojen laatukriteerit helpottavat julkishallinnon tiedon laadun yhtenäistä todentamista, kuvaamista ja arviointia. Niiden avulla julkishallinnon tietoa pystytään hyödyntämään laajemmin. Laatukriteerit koskevat Suomen julkisen hallinnon toimijoita tiedon tuottajina ja tiedon käyttäjinä.

Laatukriteerit on luotu Tilastokeskuksen vetämässä ”Tiedon laatukehikko” - osahankkeessa kymmenen organisaation kesken. Valmistelussa on tehty laajaa sidosryhmäyhteistyötä.

Laatukriteerit ja niiden mittarit viimeistellään lausuntokierroksen jälkeen vuoden 2021 loppuun mennessä. Viimeistelyssä huomioidaan myös syyskauden 2021 pilotointi sekä suoraan Tietoaineistojen laatukriteerit -verkkosivulta saatava palaute. Hyväksymismenettely päätetään myöhemmin ja toimeenpanoa valmistellaan.

Kirjalliset lausunnot ehdotuksesta pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 4.10.2021 kello 16:15 mennessä.

Valtiovarainministeriön tiedote

Lausuntomateriaali lausuntopalvelussa
 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, olli-pekka.rissanen@vm.fi, p. 029 553 0364
hankepäällikkö Tanja Lahti, tanja.lahti@vm.fi, p. 029 553 0650
Tiedon laatukehikko -osahankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen, Tilastokeskus, essi.kaukonen@stat.fi , p.  029 551 3550

Tietoaineistojen laatukriteerit -verkkosivu

Lue lisää Tiedon laatukehikko -osahankkeesta